• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Ivana Radonić

Spec. interne medicine - reumatolog

Dr Ivana Radonić

Biografija

Rođena 23.02.1980. godine u Nikšiću, gdje je završila Osnovnu školu “Ratko Žarić” i Gimnaziju “Stojan Cerović”. 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2005. godine sa prosjekom 9.39.

  • Od 2005. do 2006. radila kao doktor medicine u Domu zdravlja Nikšić. Od 2006. godine zaposlena u Opštoj bolnici Nikšić.
  • 2012. godine sa odličnom ocjenom završila specijalističke studije iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od kada radi kao specijalista interne medicine u Opštoj bolnici Nikšić.
  • 2023. godine sa odličnom ocjenom položila subspecijalistički ispit iz reumatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Učesnica je strukovnih kongresa, kurseva i seminara, autor i koautor stručnih radova, član je Ljekarske komore Crne Gore.

Pozicija

Trenutno se na poziciji specijaliste interne medicine u JZU OB Nikšić bavi radom sa hospitalizovanim pacijentima na Odjeljenju, koronarnoj jedinici i jedinici za hemodijalizu, radom u Urgentnom bloku Internog odjeljenja i redovnoj internističkoj ambulanti, a uskoro i subspecijalističkoj reumatološkoj ambulanti.

Godina u medicini

Godina specijalista interne medicine