• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Jovan Milić

Specijalista oftalmologije

Dr Jovan Milić

Biografija

Rođen u Nikšiću, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio na Univerzitetu Crne Gore a tokom studija boravio u Poljskoj i Austriji na studentskim razmjenama i usavršavanju. Nakon završetka fakulteta i obavljenog pripravničkog staža započinje rad na Hirurškoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti oftalmologije upisuje i zavrsava sa odličnom ocjenom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalistički staž obavlja na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore, Klinici za oftalmologiju KBC Zvezdara Beograd i Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Uže polje interesovanja: hirurgija katarakte, bolesti mreznjače (medical retina), zapaljenske bolesti oka, vitreoretinalna hirurgija.

Članstvo

Član je Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju, učesnik kongresa i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Godina u medicini

Godina specijalista oftalmologije