• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Milena Lalatović

Specijalista opšte medicine

Dr Milena Lalatović

Biografija

Rođena je u Podgorici, Gimnaziju “Stojan Cerović” završila u Nikšiću.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Nakon završenih osnovnih studija pripravnicki staž je odradila u Domu zdravlja u Nikšiću, gdje je i sada zaposlena kao izabrani doktor za odrasle.

Specijalistički ispit iz porodične medicine položila je na Medicinskom fakultetu u Podgorici sa odličnim uspjehom.

Pozicija

Učesnik je više međunarodnih i domaćih kongresa. Saradnik je brojnih medicinskih časopisa.

Godina u medicini

Godina specijalista opšte medicine