• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Mirjana Joksović

Specijalista neurolog

Dr Mirjana Joksović

Biografija

Rođena 06.07.1962, osnovnu i srednju školu završila u Nikšiću.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987. godine.

Nakon završenog fakulteta radila u DZ Nikšić, od 1987. do 1989. godine.

Specijalizaciju  neurologije upisala 1989. – započela na Neuropsihijatrijskom odjeljenju u Nikšiću, a nastavila sa specijalizacijom u Beogradu 1992, godine na Neurološkoj klinici Kliničkog centra Srbije.

Nakon završene specijalizacije 1993. godine stupa u radni odnos na Odjeljenju neurologije u Opštoj bolnici Nikšić, čiji je i osnivač. 

Pozicija

Od 1993-2020. na poziciji načelnika Odjeljenja za neurologiju u Opštoj bolnici Nikšić, na kojoj i danas radi.

Godina u medicini

Godina specijalista neuropsihijatrije