• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Nikola Cvijović

Specijalista oftalmogije

Dr Nikola Cvijović

Biografija

Rodjen u Pljevljima 05.03.1982.

  • Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Pljevljima.
  • Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine sa odličnim uspjehom (prosjek 8,51)
  • Pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci obavio u Domu zdravlja Pljevlja.
  • Nepune dvije godine radio kao izabrani doktor u Domu zdravlja Pljevlja (2013-2015)
  • Specijalizaciju iz oftalmogije obavio u periodu 2015.-2019. godine, a specijalistički ispit položio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za oftalmologiju u julu 2019 godine.
  • Primarne oblasti djelovanja : Kabinet za medikal retinu (Kabinet za laser) sa svim dijagnostičkim i terapijskim procedurama;  Okuloplastična hirurgija i hirurgija suznih puteva ; hirurgija katarakte

Pozicija

Zaposlen na Klinici za očne bolesti KCCG

Godina u medicini

Godina specijalista oftamologije