• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Rade Kaluđerović

Specijalista pedijatar pulmolog

Dr Rade Kaluđerović

Biografija

Dr Rade Kaluđerović rođen je 04.10.1975. godine u Nikšiću. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Podgorici. Osnovne medicinske studije upisao je 1993. godine, a diplomirao je 2000. godine na Moskovskoj medicinskoj akademiji I.M Sečenov.

Po završetku studija i nostrifikacije diplome na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2001. godine započinje rad kao klinički ljekar u Institutu za bolesti djece ( IBD) KCCG u Podgorici. 2002. godine konkuriše i dobija specijalizaciju iz pedijatrije za potrebe IBD-a u Podgorici. Prve dve godine specijalističkog staža obavlja u toj ustanovi, dok završne dve godine obavlja u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”. 2006. godine polaže specijalistički ispit iz pedijatrije pred komisijom na Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa ocjenom odlično.

Od 2006. godine radi kao pedijatar na odjeljenu Intezivne njege Instituta za bolesti djece KCCG. 2008. godine u sklopu Američko – Crnogorske saradnje tokom projekta poboljšanja Urgentne medicine u Crnoj Gori, dva mjeseca učestvuje u radu sa ljekarima Pedijatrijskog urgentnog bloka Dječije bolnice u Njujorku (Pediatric Emergency Department New York Children’s Hospital of Columbia University).

2008. godine upisuje uže specijalističke studije iz pulmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2010. godine polaže usmeni ispit iz uže specijalizacije oblast pulmologija sa ocjenom devet.

Pozicija

Od 2010. radi kao kao pedijatar-pulmolog u Privatnoj zdravstvenoj ustanovi “Milmedika” čiji je vlasnik.

Godine u medicini

Godina specijalista pedijatrije