• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Aleksandar Urošević

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Dr Aleksandar Urošević

Biografija

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je i specijalizirao plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Duži niz godina je radio u Kliničkom Centru Srbije, na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, gdje je završio specijalizaciju 2004. godine. U toku specijalizacije bio je šef specijalizanata zadužen za organizaciju rada i unapređenja sistema edukacije budućih plastičnih hirurga.

Usavršavao se u oblasti savremenih tehnika estetske hirurgije i rekonstrukcije ušne školjke 2003. godine u Brazilu, na Klinici De Coracao u Sao Paulo, kod čuvenog dr Juarez Avelara. 

Pored toga, živio je u Parizu 2014. i 2015. godine, gdje je bio na usavršavanju kod prof. Fransoaz Firmin, vodećeg svijetskog hirurga u oblasti rekonstrukcije ušne školjke i savremenih metoda face-lifta.
Posebne tehnike za rekonstrukciju ušne školjke prvi je uspješno primjenio i u Srbiji.

Saradnik je najeminentnijih klinika za plastičnu i estetsku hirurgiju u Beogradu. 

Aktivni je član Međunarodnog udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju (ISAPS) od 2006. godine, i član Međunarodnog udruženja za rekonstrukciju ušne školjke (ISAR).

Članstvo

član je Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

Godina u medicini

Godina specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije