• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Naš Tim

Stručni Tim Doktora

Naše medicinsko osoblje

Tatjana Glomazić
medicinska sestra
Marija Milić
medicinska sestra
 Anđela Kontić
medicinska sestra
Stanka Knežević
medicinska sestra
Sonja Lalićević
laborant
Dunja Popović
medicinska sestra
Dragana Ćiraković
medicinska sestra
Nada Janjić
laborant
Milun Sekulić
medicinski tehničar
Natalija Bečanović
medicinska sestra
Jelena Vujović
medicinska sestra