• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Staša Višnjić

Specijalista pedijatrije

Dr Stanislava Višnjić

Biografija

Rođena u Mostaru 1984. godine, osnovnu školu i gimnaziju završila u Trebinju. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. 

Nakon diplomiranja započinje sa radom na poziciji ljekara opšte prakse u Službi porodične medicine i Službi hitne medicinske pomoći. 

Specijalizaciju pedijatrije završila je u Beogradu na Institutu za majku i dijete.  

Pozicija

Radi kao specijalista pedijatrije u Domu zdravlja Nikšić.

Godina u medicini

Godina specijalista pedijatrije