• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Marija Varajić

Psiholog

Marija Varajić

Biografija

Stepen bachelor – Psiholog
Filozofski fakultet Nikšić – Univerzitet Crne Gore

Stepen specijaliste – Psiholog
Filozofski Fakultet Nikšić – Univerzitet Crne Gore

Broj kredita 240, prosjek 8,17.

Položen stručni ispit iz oblasti socijalne i dječije zaštite.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova iz oblasti socijalne i
dječije zaštite.
Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Savjetnik sistemske porodične psihoterapije, Asocijacija sistemskih terapeuta – Beograd, Evropski akreditovan institut za za edukaciju is psihoterapije

Sistemski porodični psihoterapeut u edukaciji. Završavanjem kompletnog četvorogodišnjeg programa stekla je zvanje porodičnog psihoterapeuta i dobila sertifikat koji obezbedjuje neposrednu prohodnost za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju, koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju i nacionalnog sertifikata za psihoterapiju, koji izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije.

Student Master Akademskih studija psihologije – Filozofski fakultet
Nikšić – Univerzitet Crne Gore

Master rad – Uticaj onlajn nastave na produktivnost studenata tokom
pandemije COVID – 2019

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, kao što su :

  • Edukativno – praktično upoznavanje sa institucijama socijalne i dječije zaštite (NVO „Susreti“ Nikšić)
  • Škola vještina života – učešće u izradi projekta namjenjenom djeci sa smetnjama u razvoju (NVO ,,Susreti“ – Nikšić)
  • Jačanje vještina stručnih radnika uz upotrebu tehnike motivacijskog intervjua u radu sa korisnicima usluga socijalne i dječije zaštite (NVO „Juventas“)
  • Rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije i Alzheimerove bolesti, prema akreditovanom programu (NVO „Futura“)
  • Kockanje mladih – online rizici i bihevioralne okolnosti (obuku održao profesor dr sci. Neven Ricijaš)
  • Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu i voditelj centra za cjeloživotno učenje, pokrovitelj vebinara: UNICEF – Crna Gora.
  • Samopovređivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i savjetodavni rad (obuku održao profesor dr sci. Neven Ricijaš, profesor Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i voditelj centra za cjeloživotno učenje, obuka organizovana od strane Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu)
  • Okrugli sto – Pravosuđe po mjeri djeteta (Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu)

Članstvo

Članica udruženja psihologa Crne Gore.
Pohađala veliki broj edukacija i seminara, koje su organizovale lokalne i regionalne organizacije.

Godina u medicini

Godine specijalizacije psihologije