• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Aleksandar Filipović

Specijalista endokrine i opšte hirurgije

Dr Aleksandar Filipović

Biografija

Specijalizaciju opšte hirurgije upisao je 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i završio decembra 1999. godine sa odličnim uspjehom. U okviru užeg usavršavanja iz endokrine hirurgije 2003. godine bio je na užoj specijalizaciji u Centru za Endokrinu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije, na Klinici „Recht der Isar“ u Minhenu, te na Univerzitetskoj Hirurškoj klinici u Pizi. U septembru 2006. godine završio je kurs video endoskopske endokrine hirurgije na Univerzitetskoj Klinici “Agostino Gemelli’ u Rimu. Izlagao je na više domaćih i stranih hirurških kongresa; objavio je više radova u domaćim i stranim časopisima. Predsjednik je organizacionog odbora godišnjeg simpozijuma o štitnoj žlijezdi u Crnoj Gori. 

Bio je član organizacionog odbora Međunarodnog kongresa univerzitetskih hirurga u Peskari 2005. godine. Bio je član organizacionog odbora redovnog godišnjeg kongresa kluba endokrinih hirurga Italije 2006. godine i recenzentske komisije istog udruženja 2007. godine. 

  • Predsjednik je udruženja hirurga Crne Gore, 
  • član Udruženja Endokrinih hirurga Srbije i Crne Gore, 
  • dopisni član Italijanskog udruženja endokrinih hirurga, 
  • član međunarodnog udruženja hirurga

Pozicija

Trenutno radi na Hirurškoj klinici u Podgorici, kao šef odsjeka za endokrinu hirurgiju i saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici za predmet “Hirurgija“.

Godina u medicini

Godine specijalista opšte hirurgije