• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Vilma Pejaković

Specijalista pedijatrije

Dr Vilma Pejaković

Biografija

Rođena 31.03.1958. godine u Puli, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Rijeci upisuje 1976, diplomira 1982. godine. Nakon završenih studija, dvije godine radi u Medicinskom centru u Puli kao ljekar opšte prakse. Od 1984. godine zaposlena u Dječjem dispanzeru u Nikšiću. Specijalizaciju iz pedijatrije započinje na Dječjoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu i završava je 1991.g. na Institutu za bolesti majke i djeteta u Beogradu.

Kao pedijatar radi u Dječjem dispanzeru Doma zdravlja u Nikšiću do 2007. g. kada prelazi u privatnu ambulantno-polikliničku ustanovu “Milmedika”, u kojoj radi i danas.

Objavljeni autor i koautor

Autor i koautor je više naučnih radova, te učesnik svjetskih i domaćih kongresa i simpozijuma.

Godina u medicini

Godina specijalista pedijatrije