• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Borislav Mišo Đurišić

Specijalista psihijatrije

Dr Borislav Mišo Đurišić

Biografija

Dr Borislav Mišo Đurišić rođen je u Kotoru. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Nikšiću, osnovne medicinske studije u Podgorici a specijalizaciju iz psihijatrije u Beogradu. 

Nakon pripravničkog staža u JZU Dom zdravlja Nikšić radio je u JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici i Nikšiću, zatim kao specijalizant u Nikšiću i Beogradu, a po završetku specijalizacije kao specijalista radi na odjeljenju psihijatrije u Opštoj bolnici u Nikšiću. 

Doktorand je na Medicinskom fakultetu u Podgorici gdje je bio asistent u nastavi na predmetu Anatomija I. 

Polaznik je kurseva iz oblasti transakcione analize. Redovno posjećuje stručne kongrese i seminare iz svoje oblasti.

Godina u medicini

Godina specijalista psihijatrije