• Danila Bojovića bb, Nikšić
 • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Ivana Miketić

Subspecijalista hematologije

Dr Ivana Miketić

Biografija

Osnovnu školu završila je u OŠ “Milorad Musa Burzan”, srednjoškolsko obrazovanje stekla u Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici.

Diplomirala je 2010. godine na Medicinskom fakultetu UCG u Podgorici, sa prosječnom ocjenom  9.00.

2018. godine završila je specijalizaciju Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, specijalistički ispit položila 2018. sa ocjenom 10. Subspecijalizaciju iz oblasti hematologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, subspecijalistički ispit položila 2022. sa ocjenom 5.

RADNO ISKUSTVO
 • danas:  subspecijalista  hematologije u Centru za hematologiju KCCG.
 • jan.2018. – novembar 2020: Klinički centar Crne Gore, Centar za Hematologiju, na poziciji ljekara interniste.
 • 2012-2017: Specijalna bolnica »Codra« Podgorica, na poziciji ljekara opšte prakse
 • 2011-2014: Školske 2011-2012. počela sa radom na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao stručni saradnik na predmetu Histologija sa embriologijom i tokom tri školske godine obavljala tu funkciju
 • 2010-2012: Ljekar pripravnik, zapošljena u Domu Zdravlja “Dimitrije-Dika Marenić„ Danilovgrad.
STRUČNA USAVRŠAVANJA
 • Naučni medicinski kongres studenata i mladih doktora, Pleven, Bugarska, oktobar 2006. god. sa radom na temu „Serološka dijagnoza Ebstain Barr virusne infekcije u Crnoj Gori”
 • Samit ljekara i studenata medicine na internacionalnom nivou, Zagreb, Hrvatska, novembar 2006. god. sa radom na temu „ Papilarni karcinom tiroidne žlijezde, incidenca u Crnoj Gori”;  
 • Internacionalni kongres studenata medicine, Novi Sad, Srbija, jul 2007. godine sa radom na temu „Angina kao komplikacija infektivne mononukleoze”; 
 • Avgust mjesec 2008. godine provela na profesionalnoj razmjeni studenata medicine u Rimu, Italija, na odjeljenju Ginekologija i Obstretika na poliklinici Umberto I.
 • kao koautor učestvovala na kongresima: maj 2009. Sofija, Bugarska i oktobar 2009. Pleven, Bugarska.
 • U avgustu 2009. godine učestvovala na desetodnevnom kursu Urgentne medicine u Dubrovniku (EMSA Summer School 6); uspješno položila završni test.
 • U julu mjesecu 2016. godine učestvovala na Seminaru Interne medicine u trajanju od nedelju dana u Salzburgu (Austrija) i predstavila se sa radom iz oblasti endokrinologije (Thyroid dermopathy and acropathy with a patient with Graves disease).
 • u oktobru mjesecu 2018.godine pohadjala i uspješno završila kurs za plazmaferezu (Diapact application training) u Zenici, Bosna i Hercegovina. 
 • 2021. godine kao koautor rada na temu “Prognostic impact of Response-adjusted ISS score in multiple myeloma” učestvovala na 18. Internacionalnom Mijeloma workshop-u u Beču.  
 • Oktobra 2021. učestvovala na drugom EHA-Balkan danu hematologa u organizaciji Rumunskog udruženja hematologa sa radom na temu “Novi pristupi u liječenju mijeloma u Crnoj Gori”
 • Sa radom “Značaj genetskih mutacija u dijagnostici i praćenju Filadelfija hromozom negativnih mijeloproliferativnih neoplazmi” učestvovala na 5. Kongresu hematologa Srbije u Novom Sadu 2022. godine 
 • Trenutno završava subspecijalistički rad na temu “Odgovorom prilagodjen ISS score kod pacijenata koji se liječe od multiplog mijeloma nepodobnih za transplataciju”.

Godina u medicini

Godine subspecijalista iz oblasti hematologije