• Danila Bojovića bb, Nikšić
 • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Nenad Sorat

Specijalista radiologije

Dr Nenad Sorat

Obrazovanje
 • Diplomirao 2001. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
 • Položio stručni ispit 2002. godine u Podgorici.
 • Položio specijalistički ispit iz Radiologije 2010 god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici
Edukacija:                  
 • Škola urgentne pedijatrije,
 • Seminar o IMCI za ljekare,
 • Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore,
 • 3 seminara pedijatrijske škole Crne Gore i Srbije – Dani UDK,  Beograd
 • XII Kongres  Društva ljekara Crne Gore, septembar 2005.god.
 • VI Kongres radiologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, – CT škola  Novi Sad,
 • Kongresi udruženja Dječijih hirurga Makedonije sa međunarodni učešćem u Kičevo i Berovo
 • Objavio sam 26 stručnih radova, u svojstvu autora i koautora.
 • Održao 3 usmena predavanja iz oblasti radiologije Podgorica, Budva, Beograd
 • Edukataor škole UZ kukova kod djece za pedijatre i radiologe Crne Gore.
 • MR urografija UDK  Beograd.
Praksa:
 • Pripravnički staž u JZU Dom zdravlja Podgorica.
 • Ljekar opšte prakse maj 2004god.u JZU Dom zdravlja Bar (HMP)
 • Intitut za bolesti djece Podgorica, 2003- 2006.god. kao klinički ljekar.
 • Specijalizacija radiologije IBD 2006 – 2010.god.
 • Specijalista radiologije od 2010god.u IBD KCCG u Podgorici.
 • Od 2015 – 2017.god. kao radiolog u Urgentnom centru KCCG
 • Načelnika pedijatrijske radiologije IBD KCCG,  2018-2021god.
Uže oblasti:
 • Opšta pedijatrijska radiologija,
 • Neuroradiologija

Članstvo

 • Ljekarske komore Crne Gore
 • Udruženja radiologa Crne Gore (RAM – Radiological Association of Montenegro)
 • Evropskog udruženja radiologaEuropean Society of Radiology (ESR))

Godinu u medicini

Godina specijalista radiologije