• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Mr Sci Med Dr Andrijana Mirković Kostić

Spec. interne medicine - kardiolog

Dr Andrijana Mirković Kostić

Biografija

Medicinski fakultet u Beogradu završila 1992. godine sa prosječnom ocjenom 9,03. Specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila je 1998. godine, a užu specijalizaciju iz kardiologije 2002. godine.

Magistarske studije iz kardiologije završila takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a magistarski rad sa temom „Liječenje bolesnika sa virusnim miokarditisom i dilatativnom kardiomiopatijom imunomodulatornom terapijom, dvogodišnje praćenje“, rađenu na IKVB Dedinje, pod mentorstvom Prof Dr Milutina Mirića, odbranila 2002. godine.

Radila je u opštoj bolnici u Nikšiću, Kliničkom Centru Crne Gore – na odjeljenju za kardiohirurgiju, PZU Codra i Medicus Plus, a od 2018. godine zaposlena je u specijalnoj bolnici Ars Medica u Podgorici. Konsultant je u PZU Milmedika.

Završila je edukaciju za ljekara Ajurvedske medicine i aromaterapije na MERU u Holandiji, što je omiljeni dio njene prakse.

Edukacija

Završila je edukaciju za ljekara Ajurvedske medicine i aromaterapije na MERU u Holandiji , što je omiljeni dio njene prakse.

Godina u medicini

Godina specijalista kardiologije