• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Prim. mr sci. med Slobodan Vranješ

Specijalista pedijatar mr alergolog

Dr Slobodan Vranješ

Biografija

Medicinski fakultet je završio 1983. godine, a specijalistički ispit iz pedijatrije položio 1991. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Postdiplomske studije odslušao na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a iste završio na Medicinskom Fakultetu u Banja Luci, gdje je odbranio magistarski rad 1997. na temu ” Kliničko-epidemiološke karakteristike djece sa alergijom na penicil”. Titulu ljekara primarijusa dobio od strane Ministarstva zdravlja CG 2010. Do sada objavio veliki broj stručnih i naučnih radova, koje je prezentovao na inostranim i domaćim stručnim skupovima.

Članstvo

Član je upravnog odbora Udruženja pedijatara Crne Gore.

Godina u medicini

Godina specijalista pedijatrije