• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Suzana Ivanović

Spec. int. medicine - subspecijalista endokrinologije

Dr Suzana Ivanović

Biografija

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine završila je 2009. godine, a subspecijalizaciju iz oblasti endokrinologije 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  • U periodu 2000-2003. godine zaposlena u JZU Dom zdravlja Cetinje. 
  • Od 2003. godine počinje sa radom u Opštoj bolnici Danilo Prvi na Cetinju. 
  • Od 2006. do 2009. godine obavlja specijalistički staž na Internoj klinici Univerziteta u Beogradu.
  • Godine 2014. započinje subspecijalistički staž na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerziteta u Beogradu.

Završila je školu ultrazvuka štitaste žlijezde 2019. u Specijalnoj bolnici Čigota – Zlatibor.

Učesnik je brojnih svijetskih i domaćih kongresa, autor i koautor više naučnih radova.

Godine u medicini

Godina specijalista interne medicine