• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Suzana Ivanović

Specijalista interne medicine

Dr Suzana Ivanović

Biografija

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine zavrsila je 2009. godine, a subspecijalizaciju iz oblasti endokrinologije 2016. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  • U periodu 2000-2003. godine zaposlena u JZU Dom zdravlja Cetinje. 
  • Od 2003. pocinje sa radom u opštoj bolnici Danilo Prvi na Cetinju. 
  • Od 2006. do 2009. obavlja specijalisticki staž na Internoj klinici Univerziteta u Beogradu.
  • Godine 2014. započinje subspecijalisticki staž na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerziteta u Beogradu.

Završila je školu ultrazvuka štitaste žlezde 2019. u Specijalnoj bolnici Čigota Zlatibor.

Godine u medicini

Godina specijalista interne medicine