• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Tijana Jovanović

Specijalista pedijatrije

Dr Tijana Jovanović

Biografija

Dr Tijana Jovanović rođena je 1976. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i stekla srednje obrazovanje u Gimnaziji „Stojan Cerović“.

Diplomirala je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Specijalističke studije iz pedijatrije završila je u Beogradu 2013. godine.

Od 2006. godine zaposlena je u Domu Zdravlja u Nikšiću.

Angažovana je u Centru za djecu sa posebnim potrebama i razvojnom savjetovalištu DZ Nikšić.

Kompletirala je edukaciju iz mentalne higijene razvojnog doba na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2016. godine.

Edukacija

Redovno posjećuje stručne kongrese, seminare i kontinuiranu edukaciju iz svoje oblasti.

Godina u medicini

Godina specijalista pedijatrije