• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Zoja Čelebić

Specijalista pneumoftiziologije

Dr Zoja Čelebić

Biografija

Dr Zoja Čelebić rođena je u Šibeniku, Hrvatska. Srednje obrazovanje stekla je u Gimnaziji „Stojan Cerović“ u Nikšiću. Studije medicine završava 1980. godine na Sveučilištu u Zagrebu, dok specijalizaciju pneumoftiziologije kompletira na Klinici za plućne bolesti u Zagrebu. 

1986. godine otpočinje sa radom u specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik u Nikšiću. Obavljala je ambulantni rad kao i rad na odjeljenju u specijalnoj bolnici za plućne bolesti Brezovik do decembra 2022. godine.

Edukacija

Redovno posjećuje stručne kongrese, seminare i kontinuiranu edukaciju iz svoje oblasti.

Godina u medicini

Godina specijalista pneumoftiziologije