• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Mr sci. med. dr Ilija Ašanin

Specijalista opšte hirurgije

Dr Ilija Ašanin

Biografija

Diplomirao 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Specijalizaciju iz oblasti opšte hirurgije završio je 1999. godine na Prvoj Hirurškoj Klinici KCS u Beogradu.

Od 2016. godine magistar medicinskih nauka iz oblasti hirurgije – Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu.
2007. godine kompletirana edukacija iz oblasti laparoskopske hirurgije u Novom Sadu, dobijen sertifikat za samostalan rad.

Od 1994. stalno zaposlen na Hirurškom odjeljenju JZU OB Nikšić.

U periodu 2003-2021 na poziciji načelnika opšte hirurgije  JZU Opšta Bolnica Nikšić.

Od 2006. do 2021. godine na poziciji direktora JZU OB Nikšić.

Autor je i koautor više naučnih radova.

Članstvo

  • Član je udruženja hirurga Crne Gore, udruženja koloproktologa Jugoslavije
  • Član uređivačkog tima stručnog časopisa Medikal.

Godina u medicini

Godine specijalista opšte hirurgije