• Danila Bojovića bb, Nikšić
 • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Biohemijske analize predstavljaju grupu različitih parametara čija je primarna svrha pružanje pouzdanih informacija ljekaru i pacijentu o funkcionalnom stanju organizma.

Biohemijska laboratorija Poliklinike Milmedika, njegujući principe kvalitetne laboratorijske prakse, pruža vrhunsku stručnu uslugu širokog spektra analiza iz različitih oblasti laboratorijske dijagnostike: 

 • Hematološke
 • Biohemijske
 • Virusološke
 • Imunološke
 • Hormone
 • Tumor markere
 • Analize urina
 • Mikrobiološke

Biohemijska laboratorija raspolaže najsavremenijom opremom i alatima poslednje generacije koji obezbjeđuju pouzdanost dobijenih rezultata:

Sve analize se obavljaju po nadzorom specijaliste kliničke biohemije, koji je na raspolaganju pacijentima za tumačenje dobijenih rezultata.

PRIPREME ZA ANALIZE

Za koje analize se preporučuje doći u određeno vrijeme

Radi pouzdanosti vaših rezultata, preporučeno vrijeme za vađenje krvi (8-10h ujutro) za analize:

 • Glukoza natašte
 • Holesterol, -HDL, -LDL, trigliceridi (natašte)
 • Vitamin B12
 • Folna kiselina
 • OGTT
 • Uzorak urina (srednji mlaz prvog jutarnjeg urina), za urinokulturu
 • PTH
 • Gvožđe
 • Uzorak stolice za analizu: bakteriološku, virološku, parazitološku
 • Kortizol (velika dnevna varijacija, standard je oko 8h ujutro, ali drugo mjerenje oko 16h)

Pretrage koje zavise od faze ciklusa:

 • Polni hormoni (FSH, LH, estradiol, progesteron, prolaktin) najčešće se mjere 3.-5. dan menstrualnog ciklusa ili 21.-23. dan, u zavisnosti od preporuke ljekara.

Ukoliko ste pacijent koji je na oralnoj antikoagulantnoj terapiji preporučuje se da interval između uzimanja lijeka i vađenja krvi za PT (INR) bude 12h.

Lipidni status - masnoće krvi

24h  prije  uzimanja  uzorka  –  ne  treba  se  izlagati  teškim  fizičkim  naporima  i ne  konzumirati  alkohol

12h  prije  uzimanja  uzorka  –  ne  treba  konzumirati  ništa  od  hrane  i  pića. Dozvoljeno  je  uzimati  samo  vodu

OGTT

Test traje 2h, izvodi se u jutarnjem terminu.

 • 3 dana prije izvođenja testa konzumirajte svoje uobičajene obroke, bez promjena u unosu količine i vrste hrane i pića
 • 24h prije izvođenja testa zabranjena je jača fizička aktivnost
 • 12h prije izvođenja testa zabranjen je unos hrane i pića, dozvoljena je samo voda.
 • Uzima Vam se uzorak natašte, popićete čašu glukoze rastvorene u vodi, nakon 60 min (i 120 min) od toga slijedi drugo vađenje (treće vađenje) krvi.
 • Tokom izvođenja testa obavezno je mirovanje; zabranjena je konzumacija hrane, pića (osim vode) i pušenje.

Priprema pacijenta za uzimanje urina

 • Sterilnu bočicu možete kupiti u apoteci ili uzeti na prijemu Milmedika-e
 • Prvi jutarnji urin (srednji mlaz)
 • Uzorak dostaviti u laboratoriju najkasnije u roku od dva sata od trenutka mokrenja
 • Tokom menstrualnog ciklusa se ne vrši uzorkovanje urina

Priprema pacijenta za sakupljanje 24h urina

 • Bitno je sakupiti sav urin u toku 24h
 • Pripremiti bocu za sakupljanje urina – 1.5-2L (dobro oprana plastična flaša od vode)
 • Prvi jutarnji urin se odbacuje, nakon toga sakupljate sve porcije urina u narednih 24 h zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana
 • Bocu držati zatvorenu na hladnom i tamnom mjestu

DABL (TRIPL, KVADRIPL) test

 • DABL TEST –  izvodi  se  između  12.-14. nedelje  trudnoće
 • TRIPL  TEST  –  izvodi  se  između  16.-18. nedelje  trudnoće

Za  izvođenje  ovih  testova  potrebno  je  sa  sobom  ponijeti  poslednji  nalaz  Ultrazvuka i  znati  tačnu  tijelesnu  težinu.

Patronaža –  dolazak  na  željenu  adresu – Za  sve  one  koji  nisu  u  mogućnosti  da  dođu  do  naših  laboratorija imamo   organizovanu  dodatnu  uslugu

Za  patronažu  je  potrebno:

 • da  zakažete  bar  jedan  dan  unaprijed
 • da  se  adekvatno  pripremite  za  vađenje  krvi