Dr Zoja Čelebić

Specijalista pneumoftiziologije
  • Specijalista :
    Specijalista

Dr Zoja Čelebić

Specijalista pneumoftiziologije

Dr Zoja Čelebić rođena je u Šibeniku, Hrvatska. Srednje obrazovanje stekla je u Gimnaziji „Stojan Cerović“ u Nikšiću. Studije medicine završava 1980. godine na Sveučilištu u Zagrebu, dok specijalizaciju pneumoftiziologije kompletira na Klinici za plućne bolesti u Zagrebu. 

1986. godine otpočinje sa radom u specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik u Nikšiću. Obavljala je ambulantni rad kao i rad na odjeljenju u specijalnoj bolnici za plućne bolesti Brezovik do decembra 2022. godine.

Redovno posjećuje stručne kongrese, seminare i kontinuiranu edukaciju iz svoje oblasti.

Članstvo

Bila je član Odbora direktora JZU specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ u Nikšiću.